Δεύτερη Δια Ζώσης Συνάντηση του έργου NAVGREEN στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”   

Η δεύτερη δια ζώσης συνάντηση NAVGREEN, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2024 και φιλοξενήθηκε στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, συγκέντρωσε συνεργάτες από όλους τους φορείς του έργου για παρουσιάσεις και συζητήσεις πάνω σε ευρώ φάσμα θεμάτων όπως: 

Επισκόπηση Χρονοδιαγράμματος και Παραδοτέων του Έργου: Πραγματοποιήθηκε μια επισκόπηση του χρονοδιαγράμματος του NAVGREEN, συζητήθηκαν τα επόμενα ορόσημα του έργου, και παρουσιάστηκαν οι ενεργές ενότητες εργασίας ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ8 καθώς και τα αντίστοιχα παραδοτέα τους που έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη.   

Συζήτηση Φορέων: Μετά από κάθε παρουσίαση, ακολούθησαν συζητήσεις από τους εκπροσώπους των φορέων. Ο ανοιχτός διάλογος έδωσε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων αλλά και για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων των ενοτήτων εργασίας, των παραδοτέων και του ερευνητικού έργου γενικότερα. 

Διοικητικά Θέματα: Έγινε ενημέρωση και δόθηκαν διευκρινίσεις γύρω από τα διοικητικά θέματα που απασχολούν τους φορείς, όπως η ενδιάμεση πιστοποίηση και τα ποσοστά προκαταβολής. 

Στρατηγικές Επικοινωνίας: Συζητήθηκαν σχετικές πρωτοβουλίες για την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου NAVGREEN, όπως η διοργάνωση ημερίδων και η συγγραφή άρθρων / paper. 

Η δεύτερη δια ζώσης συνάντηση ολοκληρώθηκε με ομαδική φωτογραφία των συνεργατών του έργου.  

NAVgreen

 Σχετικά με το NAVGREEN 

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα NAVGREEN, είναι μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού “Ελλάδα 2.0”, συγχρηματοδοτούμενο από το ταμείο “NextGeneration EU” της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους. 

Το NAVGREEN στοχεύει να βελτιώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ελληνόκτητης ναυτιλίας, και επικεντρώνεται στους εξής βασικούς τομείς: 

Ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων στα παραδοσιακά καύσιμα 

 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα πλοία και τους λιμένες 
 • Χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών για καλύτερη διαχείριση των λειτουργιών πλοίων και λιμανιών 
 • Ενθάρρυνση της ανακύκλωσης και της χρήσης βιοκαυσίμων.  

Διάφορα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη μιας πράσινης ναυτιλίας μέσω του προγράμματος NAVGREEN. Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι: 

 • Ακαδημία Αθηνών 
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος 
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 • Πανεπιστήμιο Πειραιά 
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
 • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα NAVGREEN επικοινωνήστε μαζί μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο