Πράσινη Ναυτιλία

Ολιστική προσέγγιση - Ενεργειακή αναβάθμιση

Καλώς ήρθατε στο NAVGREEN. Το πρόγραμμα στοχεύει να βελτιώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στους εξής βασικούς τομείς: ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων στα παραδοσιακά καύσιμα, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα πλοία και τους λιμένες, χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών για καλύτερη διαχείριση των λειτουργιών, και ενθάρρυνση της ανακύκλωσης και της χρήσης βιοκαυσίμων. Μέσω του προγράμματος NAVGREEN, η ναυτιλία θα καταστεί περισσότερο βιώσιμη και αποδοτική.

στόχοι

Ολιστική προσέγγιση για βελτιστοποίηση "Πράσινης Ναυτιλίας", με εναλλακτικές λύσεις για διάφορες ναυτιλιακές δραστηριότητες.​

Ανάπτυξη λύσεων για εναλλακτικά καύσιμα, παραγωγή, αποθήκευση, και διαχείριση ενέργειας.

Ενεργειακή αναβάθμιση πλοίων και λιμανιών με σχεδιαστικές, τεχνολογικές, και λειτουργικές λύσεις.

Εφαρμογή τεχνολογιών ψηφιοποίησης και διαχείρισης λειτουργίας πλοίων, λιμένων.

Προώθηση κυκλικής οικονομίας και ανάκτησης ενέργειας, μέσω πράσινης ανακύκλωσης και παραγωγής βιοκαυσίμων.

Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των λύσεων και εύρεση του ιδανικού συνδυασμού για κάθε περίπτωση.

Ανάπτυξη εργαλείου για την υποστήριξη της βέλτιστης επιλογής και της επενδυτικής απόφασης.

Σύνταξη οδικού χάρτη ενεργειών για την προώθηση της ναυτιλίας προς την απανθρακοποίηση και γνωστοποίηση των λύσεων σε μελετητές, ναυτιλιακές εταιρείες, νηογνώμονες, λιμένες, κατασκευαστές πλοίων και εξοπλισμού.

ενότητες εργασίας

NAVgreen

Ενότητα Εργασίας 1

Αναγνώριση των τομέων της ναυτιλιακής δραστηριότητας, τα ειδικά χαρακτηριστικά και ποια από αυτά έχουν σχέση με την πράσινη ναυτιλία ή μπορούν να επηρεαστούν από αυτή.

NAVgreen

Ενότητα Εργασίας 2

Εξετάζονται καθαρά εναλλακτικά καύσιμα, εναλλακτικές πηγές ενέργειας καθώς και οι τεχνολογίες μείωσης του αποτυπώματος των μεταβατικών εναλλακτικών καυσίμων.

NAVgreen

Ενότητα Εργασίας 3

Μελετώνται η ενεργειακή αναβάθμιση και αποδοτικότητα πλοίων και των λιμανιών, καθώς και θέματα σχεδιασμού πράσινων πλοίων με έμφαση στην ενεργειακή Εξοικονόμηση.

NAVgreen

Ενότητα Εργασίας 4

Εξετάζονται οι διαφορετικές τεχνολογίες μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος και εκτιμώνται οι επιδράσεις των κλιματικά ενεργειακών ρύπων στο περιβάλλον.

NAVgreen

Ενότητα Εργασίας 5

Εξετάζεται η διαχείριση μεγάλων δεδομένων παρακολούθησης στην απομακρυσμένη ή/και αυτόνομη πλοήγηση, και στη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

NAVgreen

Ενότητα Εργασίας 6

Εξετάζονται τα βιοκαύσιμα ως προϊόντα ανακύκλωσης, η συνέργεια πλοίων-λιμανιών, ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, καθώς και ο κύκλος ζωής τεχνολογιών και καυσίμων

NAVgreen

Ενότητα Εργασίας 7

Παράγεται ένας χάρτης βέλτιστων συνδυασμών με βάση την επιμέρους ανάλυση των τεχνολογιών και λύσεων, καθώς και των εναλλακτικών καυσίμων.

NAVgreen

Ενότητα Εργασίας 8

Αναπτύσσονται δύο μελέτες περίπτωσης, ι) για ποντοπόρα πλοία και ιι) για πλοία της ελληνικής ακτοπλοΐας για τη σύνδεση της ενδοχώρας με τα νησιά.

Δείτε τα Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου καθίστανται διαθέσιμα στο διαδίκτυο από την ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου ή την ημερομηνία κατά την οποία παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα αποτελέσματα στα μέλη οποιουδήποτε οργανισμού, όποια προηγείται χρονικά. Τα αποτελέσματα παραμένουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία λήξης του ενισχυόμενου έργου.

εταίροι

επικοινωνία

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Μετάβαση στο περιεχόμενο