ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ιδρύθηκε το 1837 και είναι το αρχαιότερο τεχνολογικό ίδρυμα της Ελλάδας. Διαθέτει 9 Σχολές, πάνω από 500 μέλη ΔΕΠ και γύρω στα 200 εργαστήρια. Το ΕΜΠ αντιμετωπίζει τα σύγχρονα κοινωνικά και τεχνολογικά ζητήματα, προωθώντας την προηγμένη έρευνα και καινοτομία. Έχει την ικανότητα να δημιουργεί δεσμούς μεταξύ επιστήμης και εκπαίδευσης, κοινωνίας και βιομηχανίας, μέσω διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Η έρευνα που πραγματοποιείται στα εργαστήρια του ΕΜΠ διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Η ομάδα του ΕΜΠ είναι διεπιστημονική, με τεχνογνωσία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως περιβαλλοντικές μελέτες και ανάπτυξη προτύπων, μελέτη πλοίου και θαλασσίων μεταφορών, τεχνολογίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αποκατάστασης, κ.λπ. Το ΕΜΠ έχει ισχυρό ιστορικό σε ευρωπαϊκά και εθνικά έργα και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 384 επιτυχημένα έργα FP7/Horizon 2020 και πολυάριθμες συνεργατικές κοινοπραξίες

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Ο Δημόκριτος ιδρύθηκε το 1961 ως Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”. Σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας με περίπου 180 Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και περισσότερα από 500 άτομα ερευνητικό προσωπικό που απασχολείται σε έργα χρηματοδοτούμενα από κρατικά κονδύλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμούς και τη Βιομηχανία. Στο Κέντρο λειτουργούν πέντε ανεξάρτητα Ινστιτούτα που επικεντρώνουν την έρευνά τους σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Σύμφωνα με το νέο Οργανισμό του Δημοκρίτου, η ερευνητική του δραστηριότητα υποστηρίζεται κεντρικά από τη Διεύθυνση Διοικητικού, τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών και Υποστήριξης της Έρευνας και τα Αυτοτελή Τμήματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

 Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι κρατικός ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών έχει στόχο να φέρει εις πέρας επιστημονικές και τεχνολογικές έρευνες και πειραματική ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή των παραγόμενων αποτελεσμάτων, ειδικότερα στα πεδία της μελέτης και της προστασίας της υδρόσφαιρας, τους οργανισμούς της, την αλληλεπίδρασή της με την ατμόσφαιρα, τις ακτές και το βυθό της θάλασσας, τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν και ρυθμίζουν τα προαναφερθέντα συστήματα με:

  • την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών.
  • τη στήριξη της λήψης αποφάσεων όσο αφορά στο γενικό κοινό, την οικονομία και τον πολιτισμό.
  • η οικονομική εκμετάλλευση είτε από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και/ή από τους εργαζομένους του ή από τρίτους.
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) είναι ένα από τα τρία ερευνητικά ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), του πρώτου ερευνητικού ιδρύματος του ελληνικού κράτους.Το ΙΑΑ ήταν η μετεξέλιξη του Αστρονομικού Ινστιτούτου το οποίο είχε ιδρυθεί ως τμήμα του ΕΑΑ, παράλληλα με το Μετεωρολογικό και Σεισμολογικό τμήμα, παίρνοντας έτσι την σκυτάλη της παράδοσης στην έρευνα σε θέματα αστρονομίας στην Ελλάδα. Αντίστοιχα το ΙΔΕΤ ήταν η μετεξέλιξη του Ιονοσφαιρικού Ινστιτούτου.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου δραστηριοποιούνται σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε αστρονομία, αστροφυσική, διαστημικές επιστήμες, παρατήρησης της Γης με μεθόδους δορυφορικής και επίγειας τηλεπισκόπησης, καθώς επίσης και ασύρματων τηλεπικοινωνιών, επεξεργασίας σήματος και της πληροφορικής ως υποστηρικτικών εργαλείων όλων των προηγούμενων. Επίσης, αναπτύσσουμε εξοπλισμό για το 2.3 μ τηλεσκόπιο Αρίσταρχος. Στο έργο του Ινστιτούτου συμπεριλαμβάνεται η συστηματική συλλογή και επεξεργασία μετρήσεων που πραγματοποιούνται στην επιφάνεια της Γης και στο διάστημα και αφορούν την χερσαία και θαλάσσια επιφάνεια της Γης, την ατμόσφαιρα, ιονόσφαιρα και μαγνητόσφαιρα της Γης, τον διαπλανητικό χώρο, τις μαγνητόσφαιρες, ιονόσφαιρες και εξώσφαιρες άλλων πλανητών και την ατμόσφαιρα του Ήλιου.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί συνέχεια του οράματος του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Επανιδρύθηκε το 1984 και είναι ένα από τα νεότερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Σήμερα, τριάντα χρόνια μετά, με 18 Τμήματα, 38 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Θερινά Σχολεία και Μαθήματα Δια-βίου Μάθησης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας. Διοικητική έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη, ενώ Σχολές και Τμήματά του λειτουργούν σήμερα στις νησιωτικές πόλεις της Μυτιλήνης, της Χίου, του Καρλοβάσου, της Ρόδου, της Ερμούπολης και της Μύρινας, συγκροτώντας ένα Πανεπιστήμιο – Δίκτυο που καλύπτει όλους τους Νομούς του Αιγαίου.

Διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, διεθνούς εμβέλειας, από όλα τα Τμήματα και το Επιστημονικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου η οποία αξιοποιείται σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσω ποικίλων δημοσιεύσεων, συνεδρίων και έργων (εφαρμοσμένης έρευνας, αναπτυξιακών παρεμβάσεων κ.λπ).

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις. Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή.

Οι Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι από τα πλέον δραστήρια στον τομέα της έρευνας. Συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα είτε από διεθνείς είτε από εθνικούς φορείς.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως “Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών” το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, που σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών της Ελλάδας έβαλαν ως βάσεις την οικονομική, νομική και τεχνική παιδεία των στελεχών της βιομηχανίας. Τον Ιούνιο του 1989, η Σχολή μετονομάσθηκε σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πλέον το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διαθέτει τέσσερις σχολές και δέκα τμήματα.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει επιδείξει πλούσιο ερευνητικό έργο, το οποίο εξειδικεύεται σε ανάληψη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, δημοσίευση πρωτοτύπων επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια κλπ. Το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου έχει βραβευθεί με διεθνείς τιμητικές διακρίσεις.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Από την ίδρυσή του μέχρι και τις μέρες μας, η πορεία του ΟΠΑ χαρακτηρίζεται από μία διαρκή προσπάθεια παρακολούθησης των πολύπλευρων εξελίξεων της ελληνικής και διεθνούς κοινωνίας. Η προσαρμοστικότητα και ο δυναμισμός που αυτό επέδειξε, βοήθησαν, ώστε να εξελιχθεί από μία Σχολή Κλασσικών Οικονομικών και Εμπορικών Σπουδών σε ένα σύγχρονο και δυναμικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα οικονομικο-τεχνικού χαρακτήρα, το οποίο δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη των Κλασικών Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, αλλά επεκτείνεται και στις σύγχρονες επιστήμες των Αποφάσεων και της Πληροφορικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των ποσοτικών μεθόδων και των νέων τεχνολογιών. Σήμερα, το ΟΠΑ είναι ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια στην Ευρώπη και παράλληλα συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Ερευνητικό Εργαστήριο ReSEES διεξάγει διεπιστημονική έρευνα σχετικά με θέματα περιβάλλοντος, φυσικών πόρων και ενέργειας. Ο πρωταρχικός στόχος της θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας της ομάδας είναι η κατανόηση, η υποστήριξη και η εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από το ReSEES περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, χρηματοοικονομική, κοινωνικοοικονομική και οικονομετρική ανάλυση, περιβαλλοντική αποτίμηση, ολοκληρωμένη περιβαλλοντική-οικονομική μοντελοποίηση, ανάλυση κύκλου ζωής κ.α.

Ακαδημία Αθηνών

 Γενικός και κύριος σκοπός της Aκαδημίας Aθηνών, είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή των Eπιστημών, των Γραμμάτων και των Kαλών Tεχνών και η επικοινωνία του ιδρύματος και των ακαδημαϊκών με τις άλλες ακαδημίες ή τους ομοτέχνους τους, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων με αυτούς. Στους σκοπούς της Aκαδημίας είναι επίσης η επιστημονική έρευνα και μελέτη στους τομείς γεωργία, βιομηχανία, ναυτιλία, εθνική οικονομία, καθώς και η έκδοση γνωμοδοτήσεων, προτάσεων, αποφάσεων, κρίσεων για την διαφώτιση και καθοδήγηση κρατικών οργάνων και αρχών. Η Ακαδημία Αθηνών συμμετέχει με το Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας.

Οι σκοποί του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας είναι: η έρευνα των κλιματικών κυμάνσεων οιασδήποτε χρονικής περιόδου, η συστηματική μελέτη των παρατηρήσεων των αναφερομένων εις τα ανώτερα στρώματα της ατμοσφαίρας, η συγκέντρωση και επεξεργασία των παρατηρήσεων των σχετικών προς τη ρύπανση της ατμοσφαίρας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο